Call for Papers

06.02.2017 do 28.02.2017

Seminarium Klaus Zernack Kolloquium 2017/2018

CALL FOR PAPERS: Procesy migracyjne a transfer kultury. Konteksty polskie i niemieckie.
 
Seminarium Klaus Zernack Colloquium to seria odbywających się co miesiąc wykładów Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), której patronują prof. Michael G. Müller (Instytut Historii Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze), prof. Robert Traba (CBH PAN) oraz prof. Igor Kąkolewski (CBH PAN). Głównym celem seminarium jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń i poglądów, dotyczących aktualnie realizowanych projektów badawczych między historykami oraz przedstawicielami pokrewnych dyscyplin naukowych.
 
Klaus Zernack Colloquium 2017/2018 poświęcone będzie polskim i niemieckim doświadczeniom migracyjnym. Przyczyny oraz przebieg migracji, a także integracji migrantów doczekały się już znacznej literatury naukowej. W ramach seminarium planujemy zaprosić do dyskusji nawiązującej do wyników badań historii wzajemnych oddziaływań różnych narodów i grup etnicznych w myśli Klausa Zernacka. Jesteśmy przekonani, że szczególny potencjał do badań nad migracjami można rozwinąć poprzez interdyscyplinarne podejście. Z tego powodu zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych zajmujących się tym tematem.
 
Spośród istotnych tematów chcielibyśmy wskazać m.in. na analizę możliwości i gotowości migrantów do integracji w nowej sytuacji; chęci i szans kultywowania własnej kultury, języka, wyznania; stosunku ludności miejscowej do nowych przybyszów, a także stosunku emigrantów do ludności miejscowej oraz do własnego kraju pochodzenia. Nie chodzi nam przy tym o zdefiniowanie konkretnych fal migracyjnych i wyróżniających ich cech, czy też wskazanie powodów podejmowania migracji. Chcielibyśmy przede wszystkim podjąć próbę zastanowienia się, jaki wpływ miały i mają migracje na przemiany kulturowe i społeczne zarówno w społeczeństwie przyjmującym, jak i w społeczeństwie miejsca pochodzenia. Innymi słowy, w jakim zakresie migracje prowadzą do transferu kultury i przemian kulturowych? W jaki
sposób, jak często i w jakim celu migranci podejmowali kontakty z własną ojczyzną? Czy przyczyniali się oni także do transferu kulturowego do kraju swojego pochodzenia? Są to tylko niektóre przykładowe pytania, zachęcamy referentów do rozszerzenia ich katalogu.
 
Z tego też powodu nie wyznaczamy cezur czasowych dla prezentowanej tematyki. Chcielibyśmy natomiast zaprosić do nadsyłania propozycji wystąpień badaczy różnych dyscyplin oraz różnych epok. Zapraszamy także tych, którzy zajmują się tematyką migracji powrotnych oraz stosunkami między różnymi grupami migrantów.
Abstrakty w języku niemieckim (do 1500 znaków) wraz z krótkim opisem dorobku naukowego oraz danymi kontaktowymi i afiliacją naukową prosimy przesyłać najpóźniej do 28 lutego 2017 r. na adres mailowy: malgorzata.stolarska-fronia@cbh.pan.pl
 
Informacje praktyczne:
- Referaty zostaną wybrane z nadesłanych materiałów na zasadzie konkursu.
- Cykl wykładów przewidziany jest na okres od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.
- Spotkania będą miały charakter otwarty i odbywać się będą w drugi wtorek miesiąca o godz. 19:00 w bibliotece CBH PAN.
- Wykłady (ok. 40 min) będą komentowane przez zaproszonych ekspertów.
- Przed wykładem prosimy o dostarczenie krótkiego streszczenia zaplanowanej prezentacji (2-3 stron).
- Wykłady będą wygłaszane w języku niemieckim. W specjalnych przypadkach możliwe jest wygłoszenie prezentacji w języku angielskim, przy czym pasywna znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym.
- Zapewniamy zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.