We will talk with the author about her new book on Polish Jewish Historians before the Holocaust.

Drugie tegoroczne seminarium im. Klausa Zernacka - "Przynależności etniczne i religijne w epoce wczesnonowożytnej". Naszymi gośćmi będą Jürgen Heyde i Stephan Theilig

Pierwszy odcinek cyklu poświęcony jest Błażejowi Stolarskiemu – przedwojennemu działaczowi ludowemu i wicemarszałkowi Senatu II RP

Dr Milena Woźniak-Koch, pracowniczka naukowa CBH PAN, została laureatką Nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, przyznanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki (SHS)

Pierwszy odcinek jest wywiadem z Marcelem Woźniakiem, autorem biografii Leopolda Tyrmanda „ Moja śmierć będzie taka jak moje życie”.