Pracownicy

Zastępca dyrektora
+49 30 486 285 40
Pracownik naukowy
+49 30 486 285 45
Pracownik naukowy
+49 30 486 285 55
Pracownik naukowy
+ 49 30 486 285 58
Koordynatorka projektów naukowych
+49 30 486 285 57
Koordynatorka projektów naukowych
+49 30 486 285 53
Bibliotekarka
+49 30 486 285 46
Specjalista ds. administracyjno-księgowych
+49 30 486 285 41
Gospodarz budynku
+49 30 486 285 40

Byli pracownicy

Pracownicy naukowi

dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (2011-2015)
dr Maciej Górny (2006-2010)
Kornelia Kończal (2008-2012)
dr hab. Jarosław Kuczer (2012-2013)
dr Magdalena Saryusz-Wolska (2010-2015)
dr Robert Żurek (2006-2012)
dr Rafał Żytyniec (2007-2011)

Koordynatorzy projektów

Tim Bohse
Kerstin Hinrichsen
Joanna Kalicka
Katarzyna Nowak
Stanisława Piotrowska
Elisabeth Ritter
Joanna Schallert
 

Pracownicy administracji

Helena Balińska
Roman Bartczak
Ewa Krzemińska
Kazimierz Matuszczak
Anna Molenda
Dariusz Wróblewski
Olga Zaborowska

Bibliotekarki

Maria Albers
Sandra Butte
Jadwiga Grunwald
Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr