Pracownicy

Zastępca dyrektora
+49 30 486 285 40
Pracownik naukowy
+49 30 486 285 55
Pracownik naukowy
+ 49 30 486 285 48
Koordynatorka projektów naukowych
+49 30 486 285 53
Bibliotekarka
+49 30 486 285 46
Specjalista ds. administracyjno-księgowych
+49 30 486 285 41
Gospodarz budynku
NN
+49 30 486 285 40

Byli pracownicy

Dyrektor

dr hab. Robert Traba, prof. w Instytucie Studiów Politycznych PAN i prof. honorowy na Freie Universität w Berlinie (2006-2018)

Pracownicy naukowi

dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (2011-2015)
dr Maciej Górny (2006-2010)
Kornelia Kończal (2008-2012)
dr Jarosław Kuczer (2012-2013)
Małgorzata A. Quinkenstein (2012 -2018)
dr Magdalena Saryusz-Wolska (2010-2015)
dr Katarzyna Woniak (2013-2018)
dr Robert Żurek (2006-2012)
dr Rafał Żytyniec (2007-2011)

Koordynatorzy projektów

Marianna Sykała
Anna Labentz
Tim Bohse
Kerstin Hinrichsen
Joanna Kalicka
Katarzyna Nowak
Stanisława Piotrowska
Elisabeth Ritter
Joanna Schallert
 

Pracownicy administracji

Karolina Siedlecka-Remer
Helena Balińska
Roman Bartczak
Ewa Krzemińska
Kazimierz Matuszczak
Anna Molenda
Dariusz Wróblewski
Olga Zaborowska

Bibliotekarki

Maria Albers
Sandra Butte
Jadwiga Grunwald
Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr