Praktyki

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oferuje od 7 maja 2018  (na 8 tygodni) praktyki dla studentów z Polski i z Niemiec.
 
Praktykanci pomagają zespołowi przy organizacji XXXVIII Konferencji  Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów (23. – 26.05, Zamość), konferencji Niedokończona wojna? (21. – 22.06, Berlin) oraz Dnia Otwartych Drzwi w CBH PAN (23.06). Do głównych zadań praktykantów należą przygotowanie materiałów konferencyjnych, redakcja tekstów, pomoc przy organizacji pokoi hotelowych i cateringu, wsparcie w kwestiach logistycznych oraz pomoc na miejscu.
 
Jednocześnie istnieje możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich. Mile widziane jest uczestniczenie w wymienionych konferencjach oraz imprezach naukowych Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnictwo w Dniu Otwartych Drzwi jest obowiązkowe. Obok pracy naukowej praktykanci pomagają też w bibliotece i w sekretariacie.
 
 
Nasze oczekiwania
 • ukończone studia licencjackie z zakresu historii, kulturoznawsta lub nauk społecznych
 • doświadczenia zawodowe w koordynacji projektów
 • zainteresowanie dydaktyką oraz historią stosunków polsko-niemieckich
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego, ewentualnie też znajomość innych języków
 • sprawna obsługa komputera: MS-Office
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność

Nasza oferta

 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie nauki, badań i koordynacji projektów
 • kontakty i zdobycie dodatkowej wiedzy w zakresie własnych zainteresowań badawczych
 • własne stanowisko pracy
 • opieka merytoryczna jednego z pracowników zespołu
 • świadectwo odbycia praktyk
Praktyki można odbywać w trakcie roku akademickiego lub w czasie przerw semestralnych (co najmniej 2 miesiące). Godziny pracy muszą być dopasowane do godzin otwarcia CBH.
 
Zakwaterowanie
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk niestety nie może zapewnić noclegu praktykantom spoza Berlina, ani pokryć kosztów zakwaterowania.
 
Zgłoszenie
W razie zainteresowania prosimy kierować mailowe zgłoszenie  do 16 kwietnia (termin rozpoczęcia praktyki 7 maja) zawierające list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o immatrykulacji na uniwersytecie i ewentualnie zaświadczenie o przebytych praktykach.