Warsztaty dla polskich i niemieckich nauczycieli oraz uczniów

Prawo i moralność historii / Recht und Moral der Geschichte
Prawa człowiek w praktyce szkolnej / Menschenrechte in der Schulpraxis

Termin: 10.11.-12.11.2023 r.
Miejsce: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze, Polska, https://www.krzyzowa.org.pl/
 
Warsztat skierowany jest do polskich i niemieckich nauczycieli i nauczycielek historii, polityki, WOS, języka niemieckiego/polskiego i przedmiotów pokrewnych oraz towarzyszących im uczniom i uczennic. Każdy nauczyciel może zabrać ze sobą do dwójki uczniów, którzy pełnić będą rolę multiplikatorów w swoich klasach/szkołach. Program obejmuje zarówno punkty wspólne, jak i punkty wyłącznie dla uczniów.

Celem warsztatu jest:

    pogłębienie wiedzy o zagadnieniach związanych z prawami człowieka (dla uczniów przewidziany jest praktyczny warsztat),
    wymiana dobrych praktyk w zakresie prowadzenia lekcji w Polsce i w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem podręcznika „Europa. Nasza historia”,
    przygotowanie i nagranie wzorcowej lekcji szkolnej z podręcznika „Europa. Nasza historia” z udziałem obecnych uczniów (formularz zgody rodziców w załączeniu),
    wymiana i dyskusja nt. współpracy polskich i niemieckich nauczycieli w ramach Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Koszty zakwaterowania, programu w Krzyżowej oraz przejazdu ponoszą organizatorzy. W przypadku problemów z zaplanowaniem dojazdu/wyjazdu (np. brak połączeń, brak zwolnienia z prowadzonych lekcji) możliwy jest dojazd w sobotę 11.11.2023 i/lub wyjazd w poniedziałek 14.11.2023.

Zgłoszenia drogą prosimy nadsyłać do dr. Tomasza Skoniecznego tomasz.skonieczny@krzyzowa.pl. W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, szkołę oraz imiona i nazwiska uczniów. Nie ma obowiązku zabierania ze sobą uczniów, możliwe jest tylko zgłoszenie osobistego udziału nauczyciela/nauczycielki.

Szczegółowe pytania dotyczące programu oraz przebiegu prosimy kierować do dr. Dominika Picka dominik.pick@amu.edu.pl

Program:

10.11.2023 w piątek do godziny 17.00 przyjazd uczestników. Następnie, spotkania integracyjne dla uczestników, wykład przy kominku nt. polsko-niemieckich sposobów komunikowania się.

11.11.2023 w sobotę w sesjach przedpołudniowych odbędzie się wykład wprowadzający nt. praw człowieka oraz postaci Rafała Lemkina, twórcy konwencji w sprawie karania zbrodni ludobójstwa. Następnie zwiedzanie kompleksu byłego majątku rodziny von Moltke w Krzyżowej. W sesjach popołudniowych wymiana dobrych praktyk z zakresu nauczania o prawach człowieka w szkole, połączona z prezentacją przykładowej lekcji. Młodzież uczestniczyć będzie w oddzielnym warsztacie nt. praw człowieka.

12.11.2023 w niedzielę przeprowadzona i udokumentowana zostanie pokazowa lekcja szkolna na podstawie podręcznika „Europa. Nasza historia/Europa – Unsere Geschichte” w języku polskim i niemieckim z udziałem nauczycieli i uczniów. Następnie odbędzie się dyskusja nt. dalszej współpracy polskich i niemieckich nauczycieli w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Po południu lub następnego dnia zaplanowany jest powrót do domu.

Organizatorzy projektu: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, Grupa Robocza Nauczycieli i Nauczycielek przy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, Centrum Badań Historycznych w Berlinie PAN, Instytut Leibniza ds. Mediów Edukacyjnych | Georg-Eckert-Institut (GEI) w Brunszwiku przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.