Workshop polsko-niemieckiego projektu naukowego

26.03.2024

Workshop polsko-niemieckiego projektu naukowego „Translating Toleration. Concepts, Texts, and Intermediaries between Poland and Protestant Germany (1645–1795)“

Kiedy: wtorek, 26 marca 2024, godz. 10–18
Gdzie: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin

W ramach polsko-niemieckiego projektu współpracy „Translating Toleration”, prowadzonego przez Macieja Ptaszyńskiego (Uniwersytet Warszawski) i Alexandra Schunkę (Freie Universität Berlin), finansowanego z międzynarodowego programu badawczego "Beethoven Classic 4" Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) i Narodowego Centrum Nauki (NCN), we wtorek 26 marca 2024 r. odbędą się warsztaty poświęcone między chrześcijańskim ideom tolerancji jako przedmiotowi i produktowi „przekładów kulturowych” między Rzeczpospolitą i Brandenburgią-Prusami (1645-1795).
Projekt jest pierwszym, który bada wczesnonowożytną historię idei i praktyk tolerancji religijnej z perspektywy polsko-niemieckiej, koncentrując się na dyplomacji, ówczesnej opinii publicznej i polsko-niemieckich pośrednikach. Celem jest zbadanie, w jakim stopniu zjawiska tolerancji rozwijały się poprzez interakcję i wymianę transgraniczną.
Warsztaty umożliwią wymianę doświadczeń między zespołami badawczymi z Berlina i Warszawy, a także z międzynarodowymi ekspertami.

Prelegenci: Aleksandra Frączek, Lennart Gard, Jacek Kordel, Julian Pfau. Komentarze: Luise Schorn-Schütte (Frankfurt a. M./Berlin), Hans-Jürgen Bömelburg (Gießen).
Wykład wieczorny: Michael G. Müller (Halle)

Rejestracja/kontakt: Maciej Ptaszyński: m.ptaszynski@uw.edu.pl ; Alexander Schunka: alexander.schunka@fu-berlin.de

Program do pobrania: