Teraźniejszość przeszłości w muzeach i miejscach pamięci

23.05.2024 do 25.05.2024

Teraźniejszość przeszłości w muzeach i miejscach pamięci

Gdzie:
Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund, In den Ministergärten 3, Berlin;
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Straße der Natrionen, 16798 Fürstenberg/Havel
Kiedy:
23.-25.05.2024

Konferencja, którą CBH PAN wspierało przy organizacji, poświęcona jest tematowi, który od dłuższego czasu stanowi jeden z najważniejszych obszarów zainteresowania CBH PAN. Liczne instytucje i osoby zaangażowane w konferencję należą do najbliższych osób towarzyszących CBH PAN od lat, dlatego życzymy wszystkim uczestnikom tego polsko-niemiecko-czeskiego trialogu owocnych i pożytecznych dyskusji.

WSTĘP

Działania związane z pielęgnowaniem pamięci historycznej stoją w obliczu zmian społecznych przed ciągłym zadaniem analizy i aktuali¬zacji. Odbywająca się w dniach 23-25 maja 2024 r. w Miejscu Pamięci Ravensbrück konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej oraz Wspólnej Czesko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej na temat „Teraźniejszość przeszłości w muzeach i miejscach pamięci“ jest kolejnym krokiem na rzecz aktywnego włączenia się w refleksję nad zmianami dotyczącymi pamięci i form upamiętniania.

Pojęcie narracji podręcznikowej zostało w ostatnich latach poszerzone o nowe sposoby narracji przeszłości w oparciu o literaturę, sztukę, film i współczesne media, w tym również edukacyjne. W tym szerokim spek¬trum reprezentacji przeszłości nie mogło podczas naszej konferencji zabraknąć refleksji na temat różnych kultur wystawienniczych i ich miejsca w edukacji szkolnej. Stąd podjęta zostaje tematyka budowania dialogicznej narracji muzealnej zdolnej do reprezentacji przeszłości oraz atrakcyjnej dla współczesnych odbiorców, szczególnie zaś młodzieży szkolnej. Jednocześnie jest to próba wyjścia poza stricte bilateralny kontekst, uwzględniająca perspektywy badań i bieżących prac obu Komisji Podręcznikowych.

Konferencję rozpocznie uroczystość wręczenia Nagrody im. Marii Wawrykowej, którą w tym roku Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa przyznała prof. dr hab. Annie Wolff-Powęskiej. Uroczystość odbędzie się w gościnnych progach Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia w Berlinie.