Raport: Polska awangarda w Berlinie

04.01.2018

Konferencja POLSKA AWANGARDA W BERLINIE

14-15 grudnia 2017 r. w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie odbyła się konferencja Polska awangarda w Berlinie. Jej tematyka wpisuje się w program obchodów 100-lecia awangardy w Polsce, która przypada w tym roku. Jej celem było bliższe przyjrzenie się relacjom pomiędzy awangardowymi artystami z Polski a środowiskiem berlińskim od pierwszych dekad XX wieku aż do czasów współczesnych.

 

Podczas konferencji referaty wygłosili badacze i badaczki z Polski, Niemiec, Austrii, Izraela i Ukrainy. Zaprezentowano m.in. twórczość artystów z grupy BUNT, żydowskiej grupy Jung Idysz i Kulturlige, formistów, sztukę Żarnowerówny i Szczuki, a także fascynujące zjawisko, jakim była awangarda lwowska.  Wątek współczesnej sztuki polskiej w Berlinie rozpatrywany był przez pryzmat siódmego Biennale z 2012 roku, działań artystycznych Ewy Partum, wystaw sztuki polskiej w Berlinie, czy prób kontynuacji tradycji awangardowych po II wojnie światowej.  

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i podzielona była na panele tematyczne, odzwierciedlające najważniejsze zagadnienia, które wiążą się ze zjawiskiem polskiej awangardy w Berlinie. Jest to przede wszystkim wynikające z migracyjnego trybu życia artystów i ich sztuki, napięcie pomiędzy centrum a peryferiami, zagadnienie migrujących, zmiennych tożsamości i sposobów ich manifestowania w sztuce, a także sztuka feministyczna i społecznie zaangażowana.

Dokumentacja fotograficzna: Rudolf Leppin