Prezentacja projektu: „Polska pod okupacją niemiecką. Podręcznik”

10.06.2024

Prezentacja projektu: „Polska pod okupacją niemiecką. Podręcznik”

Kiedy:  
10 czerwca 2024 r., godz. 18.00
Gdzie: 
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Majakowskiring 47

Od 2023 r. Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki wspiera finansowo projekt syntezy, która ma na celu przedstawienie historii niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół pod kierownictwem Pawła Machcewicza (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) oraz Stephana Lehnstaedta (Uniwersytet Touro w Berlinie), we współpracy z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, opracowuje kompleksowy przegląd wszystkich ważnych aspektów historii polsko-niemieckich stosunków w latach 1939-1945. Publikacja ukaże się w językach polskim i niemieckim. Pięć głównych rozdziałów zostanie poświęconych niemieckim okupacyjnym planom, strukturom i personelowi, polityce wyzysku i eksterminacji, życiu codziennemu ludności, a także religii i kulturze oraz – co szczególnie ważne – ruchowi oporu, nie pomijając jednak kwestii współpracy z okupantem. Analizie zostaną poddane też różne przekazy wizualne utrwalające rzeczywistość niemieckiej okupacji ziem polskich.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji nad koncepcją tomu z redaktorami naukowymi projektu i publikacji.

Program:
Prezentacja projektu: „Polska pod okupacją niemiecką. Podręcznik”
prof. dr hab. Stephan Lehnstaedt, Touro University Berlin
prof. dr Paweł Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prezentacja: „Wizualne światy okupacji”, mgr Svea Hammerle, doktorantka na Humboldt-Universität zu Berlin

Komentarz: prof. dr hab. Maren Röger, dyrektorka Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europas w Lipsku

Uprzejmie prosimy o rejestrację: info@cbh.pan.pl