Oferta pracy

15.12.2017

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN) ogłasza konkurs na stanowisko

 

eksperta

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe z dziedziny nauk historycznych, specjalizacja: historia współczesna,
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora,
 3. udokumentowany dorobek naukowy w badaniach nad problematyką II wojny światowej,
 4. znajomość języka:
 • niemieckiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego,
 1. doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i dydaktycznych z dziedziny humanistyki i historii,
 2. doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych,
 3. doświadczenie i umiejętność pracy w zespole.

 

Opis stanowiska:

 1. Pisanie artykułów naukowych i recenzji w języku polskim i niemieckim oraz ewentualnie w językach trzecich.
 2. Przygotowanie i realizacja organizowanych przez CBH PAN konferencji i innych imprez naukowych bądź popularyzacyjnych.
 3. Upowszechnianie nauki poprzez organizowanie wykładów dla szerszej publiczności.
 4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność naukową CBH PAN.
 5. Merytoryczna i naukowa koordynacja prac w ramach projektów naukowych z wybranego zakresu, realizowanych w CBH PAN.

 

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę na czas określony na podstawie polskiego prawa pracy na 3 miesięczny okres próbny, a po jego upływie na czas określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty (kopie) potwierdzające kwalifikacje

prosimy przesyłać na adres e-mail: info@cbh.pan.pl

Termin składania aplikacji: 15.12.2017

Termin rozmów kwalifikacyjnych dla wybranych kandydatów: druga połowa grudnia

Przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia: luty 2018

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).