Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

06.09.2017 do 15.09.2017

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w latach 2015 i 2016. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 września 2017 r.

Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_ministra_na_najlepsze_publikacje_promujace_historie_polski_i_historie_polskiej_dyplomacji;jsessionid=A23093862CFDFF78B76F7A2BF1FB56AE.cmsap1p

Zachęcamy do zgłaszania prac bezpośrednio do Ministerstwa lub za pośrednictwem placówek dyplomatycznych do 15 września br.