Czasopismo „Mówią wieki”

25.06.2021

CBH PAN w Berlinie pragnie Państwu przedstawić wybrane artykuły z czerwcowego wydania czasopisma „Mówią wieki”, w którego przygotowaniu nasze Centrum aktywnie współuczestniczyło. Zarazem chcieliśmy złożyć podziękowania za współpracę naszym partnerom: redakcji „Mówią wieki” i DPI w Darmstadt.