Pracownicy

Specjalista
Michał Turski
+49 30 486 285 48

Historyk, studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2017 r. jest doktorantem na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen i Uniwersytecie Łódzkim (cotutelle). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat Niemieckiej Listy Narodowej (Deutsche Volksliste, tzw. volkslista) i mniejszości niemieckiej w regionie łódzkim w latach 1914-1970. W latach 2017-2021 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen w ramach grantu LOEWE: Regiony konfliktu w Europie Wschodniej.
Był stypendystą Instytutu Herdera w Marburgu (2016) i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (2021), a w latach 2013/2014 studiował na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn w ramach programu Erasmus.
Od czerwca 2022 r. jest specjalistą w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Biografie i ego-dokumenty , Powiązania niemiecko-żydowsko-polskie w XX wieku, Niemcy w regionie łódzkim i w centralnej Polsce.

WYBRANE PUBLIKACJE:

  • Michał Turski, Akkulturation und Assimilation im Lodz der Vorkriegszeit am Beispiel der Romane von Israel J. Singer und Bruno Raymond, przetłumaczone przez Matthias Barelkowski, w: Neuer Staat, neue Identität? Deutsch-polnisch-jüdische Biografien in Polen nach 1918, red. Matthias Barelkowski, Christopher Schutte, Fibre Verlag, Osnabrück 2021, S. 271-288.
  • Michał Turski, Niemiecka Lista Narodowościowa w regionie łódzkim w trakcie drugiej wojny światowej, w: Przegląd Zachodni, 2021, Z. 1, S. 51-72.