Seminaria na Freie Universität Berlin

Osią działalności dydaktycznej CBH PAN jest profesura honorowa Roberta Traby na Freie Universität Berlin. W jej ramach od października 2007 roku pracownicy naukowi CBH PAN prowadzą seminaria we Friedrich-Meinecke-Institut oraz Osteuropa-Institut poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim.  Podczas jednego  z seminariów powstał pomysł wydania Przewodnika kulturalno-literackiego po „polskim Berlinie”, który ukazał się drukiem w 2016 roku.