Wspieranie nauki

Centrum Badań Historycznych PAN zachęca do zapoznania się z ofertą dotyczącą wspierania polsko-niemieckich projektów naukowych przez instytucje rządowe i naukowe w Polsce: