Wydarzenia

Ogłoszenie 1 na tłumaczenia | Ogłoszenie 2 na wydanie rocznika

18.05.2017

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na usługę tłumaczenia tekstów i wydania rocznika „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung in Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin“ nr 11/2017.

SEMINARIUM KLAUS ZERNACK COLLOQUIUM, 07.02.2017

07.02.2017

dr Sabine Stach (Warszawa)
Spacer przez najnowszą historię. Opowiadanie historyczne we współczesną turystyce miejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej
Kommentarz: dr Irmgard Zündorf (Poczdam)

Obozy były niemieckie

07.02.2017

Auschwitz i Majdanek zostały nazwane "polskimi obozami koncenracyjnymi". Rozmowa z prof. Robertem Trabą

Call for Papers

06.02.2017 do 28.02.2017

Seminarium Klaus Zernack Kolloquium 2017/2018

Oferta pracy

05.01.2017

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista ds. administracyjno-finansowych

SEMINARIUM KLAUS ZERNACK COLLOQUIUM, 6.12.2016

06.12.2016
prof. dr Marta Smolińska (Poznań)
„Pomnik szarych autobusów` Horsta Hoheiselsa i Andreasa Knitza jako nomadyczyny anty-pomnik”
Komentarz:
prof. dr Gabi Dolff-Bonekämper
 6.12 2016, godz.19:00 

Strony