„Kres iluzji. Opowieści o pogromie listopadowym 1918“.

23.11.2020
 

Link do nagrania spotkania znajdą państwo pod poniższym linkiem:


 
W wydanym po raz pierwszy w 2019 roku reportażu historycznym autor przenosi czytelników do Lwowa w listopadowe dni 1918 roku, kiedy w mieście doszło do pogromu ludności żydowskiej. Pozwala mówić źródłom przechowywanym od stu lat w archiwach (a dzięki jego staraniom dostępnym obecnie w wersji elektronicznej na stronie Ośrodka KARTA), ale jednocześnie ukazuje lwowskie wydarzenia w szerszym kontekście stosunków polsko-żydowskich w odradzającej się Rzeczypospolitej.
O tym, czy istnieje szansa, by książka stała się impulsem do pogłębionych badań historycznych, a także szerszej debaty o przeszłości Lwowa nie tylko jako „utraconej Arkadii”, rozmawiać będziemy w 102. rocznicę wypadków pogromowych.

Grzegorz Gauden – z wykształcenia prawnik i ekonomista. Był działaczem i dziennikarzem Solidarności w Poznaniu. Został internowany 13 grudnia 1981 roku. W latach 1984–1993 przebywał na emigracji w Szwecji. Po powrocie do Polski był wydawcą prasy. W latach 2004–2006 był redaktorem naczelnym ,,Rzeczpospolitej'', a w latach 2008–2016 dyrektorem Instytutu Książki w Krakowie. Laureat Nagrody Historycznej POLITYKI 2020 za książkę „Lwów. Kres iluzji” (Universitas 2019).

 
dr Iwona Dadej – historyczka, pracownica Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie. Tytuł doktorski uzyskała na Freie Universität w Berlinie na podstawie rozprawy o transnarodowych sieciach i międzynarodowych organizacjach akademiczek w Polsce i w Niemczech w okresie międzywojennym. Kieruje projektem NPRH „Patriotki jutra?”, który stanowi krytyczną edycję materiałów Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie