Rada Naukowa 2014-2018

Przewodnicząca
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wiceprzewodniczący
Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu
Sekretarz
Instytut Studiów Politycznych PAN
Członek Rady Naukowej
Instytut Historii PAN
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet Warszawski
Członek Rady Naukowej
Instytut Historii PAN
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg
Członek Rady Naukowej
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Członek Rady Naukowej
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie