Pracownicy

Dyrektor
dr hab. Igor Kąkolewski
+49 30 486 285 40

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszytnie. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego pracownik naukowy w latach 1992-2005. W roku akademickim 1997/1998 otrzymał fellowship w King’s College w Londynie. Wykładał jako profesor wizytujący na University of Wisconsin w Madison (2001/2002) oraz na Johannes-Gutenberg-Universität w Moguncji (2009). W latach 2005-2010 był pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Od 2008 do 2014 r. współpracował z Muzeum Historii Żydów Polskich jako członek grupy eksperckiej przygotowującej wystawę stałą. W latach 2010-2013 szef grupy eksperckiej przygotowującej wystawę stałą w Muzeum Historii Polski. Od 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2014 r. pracuje jako zastępca dyrektora  a od września 2018 r. jako dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Historia Polski i Europy XVI-XVIII w., historia stosunków polsko-niemieckich od schyłku średniowiecza do XX w., historia Żydów polskich i niemieckich we wczesnej epoce nowożytnej i XX w., badania kultur pamięci, muzealnictwo, dydaktyka historii.

WYBRANE PUBLIKACJE:

  • Igor Kąkolewski, Deutscher Orden: Verfluchte – Helden, w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. II: Geteilt / Gemeinsam, red. R. Traba, H-H. Hahn, współpraca: Maciej Górny, Kornelia Kończal, Paderborn 2014, s. 247-271.
  • Igor Kąkolewski (z Adamem Tellerem), Paradisus Iudaeorum? 1569-1648, w: Polin: 1000 Year History  of Polish Jews, red. B. Kirchenblatt-Gimblett, A. Polonsky, Warszawa 2014, s. 86-125.
  • Igor Kąkolewski, Sozialverfassung und adlige Privilegiensicherung, w: Polen in der europäischen Geschichte, Teil II/2b, red. H.-J. Boemelburg, Stuttgart 2011, s. 61-90.
  • Igor Kąkolewski, Kampf um die politische Macht: Königtum, Magnaten und szlachta, w: Polen in der europäischen Geschichte, B. II, red. H.-J. Boemelburg, Teil II/2c, Stuttgart 2011, s. 91-121.
  • Igor Kąkolewski, Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia, Warszawa 2007.
  • Igor Kąkolewski, Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI w. Narodziny państwa nowożytnego, Warszawa 2000.