Kalendarium

1

Wrzesień 2020
(cały dzień)

CBH PAN oferuje praktyki dla studentów.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.
Termin rozpoczęcia praktyk: wrzesień 2020

11

Wrzesień 2020
(cały dzień)

Możliwość zgłaszania prac do 11 września 2020