Kalendarium

25

Kwiecień 2017
19:00

Nowy cykl: Procesy migracyjne a transfer kultury. Konteksty polskie i niemieckie.

30

Lipiec 2017
(cały dzień)

Call for Papers:
konferencja z okazji 100-lecia polskiej awangardy