Warsztaty

05.10.2017 bis 06.10.2017

Ratowanie Żydów w czasie II Wojny Światowej we współczesnych muzeach

Warsztaty, Berlin, 5-6 października 2017

W ostatnich dekadach Holokaust stał się jednym z centralnych tematów w europejskich debatach dotyczących pamięci drugiej wojny światowej. W centrum zainteresowania znajdują się ofiary Zagłady, jednak ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się też szerszym kontekstom ludobójstwa. I tak w Deklaracji Sztokholmskiej z 2000 r. podkreśla się konieczność zachowania pamięci o tych, „którzy stawili opór nazistom, którzy często z narażeniem własnego życia chronili bądź ratowali ofiary Holokaustu“.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w wielu krajach Europy, w tym w Bułgarii, we Francji, na Łotwie, w Niemczech oraz w Polsce powstały muzea poświęcone osobom ratującym Żydów podczas drugiej wojny światowej. Temat Sprawiedliwych poruszany jest również na wielu innych ekspozycjach historycznych poświęconych szerzej historii Żydów oraz drugiej wojny światowej.

Temat ten jest nie tylko ważny z punktu widzenia historyka, ale kryje w sobie też znaczny potencjał edukacyjny. Może on nie tylko służyć budowaniu postaw tolerancji, solidarności i współodpowiedzialności za drugiego człowieka, ale również pomóc w przekazywaniu szerszej wiedzy na temat Holokaustu. Jednocześnie temat ten łatwo poddaje się politycznej instrumentalizacji. Inicjatywy poświęcone upamiętnieniu Sprawiedliwych mogą być również postrzegane jako próby neutralizacji trudnych debat dotyczących kolaboracji i uczestnictwa w Zagładzie przedstawicieli innych niż Niemcy narodów Europy.

Jak więc przedstawiać ten temat w muzeach? Jak wykorzystać potencjał edukacyjny tych opowieści, aby nie tylko lepiej zrozumieć historię, ale także wzmacniać postawy tolerancji i międzyludzkiej solidarności oraz zaangażowanie obywatelskie?

Aby omówić te trudne pytania Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Gedenkstätte Deutscher Widerstand oraz Europäisches Kolleg Jena - Representing the 20th Century organizują  w dniach 5-6 październiku br. międzynarodowe warsztaty. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele różnych europejskich muzeów poświęconych osobom ratującym Żydów podczas drugiej wojny światowej oraz zewnętrzni eksperci, badacze muzeów, socjolodzy i dydaktycy. Warsztaty mają służyć wymianie doświadczeń oraz przyczynić się do budowania szerszej współpracy między tymi instytucjami.

IMPREZA ZAMKNIĘTA

Dalsze informacje na temat warsztatów w języku angielskim znajdziecie Państwo w załączniku.

Podsumowanie warsztatów: www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7387?utm_source=hskhtml&utm_medium=email&utm_term=2017-11&utm_campaign=htmldigest