Ogłoszenie 1 na tłumaczenia | Ogłoszenie 2 na wydanie rocznika

18.05.2017

Ogłoszenie 1 na tłumaczenia

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na usługę tłumaczenia tekstów.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
· wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki.
 
Wymagania:
· znajomość języka niemieckiego na poziomie native speaker, w tym zasad stylistyki, składni i interpunkcji,
· bardzo dobra znajomość języka polskiego,
· minimum 3 letnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych  z zakresu kulturoznawca i historii,
· wykształcenie historyczne.
 
Oferta powinna zawierać:
1. Cenę  za tłumaczenie 1 strony tekstu
2. Nazwę firmy lub imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z potwierdzeniem posiadanych przez nie kwalifikacji.
3. Wskazanie dwóch tekstów przetłumaczonych w ciągu ostatnich dwóch lat.
 
Zamawiający zakłada, że zlecenie obejmie do 150 stron maszynopisu w standardzie 1800 znaków ze spacjami na stronę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego zmniejszenia lub zwiększenia do 20% zamówienia.
Kryteria oceny oferty: cena (40%), jakość tłumaczenia (60%).
Oferty należy przesyłać do dnia 25 maja 2017 r. do godz.12 na adres e-mail: dominik.pick@cbh.pan.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować drogą elektroniczną na powyższy adres poczty e-mail.
Jednocześnie informujemy że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

 

Ogłoszenie 2 na wydanie rocznika

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
zaprasza zainteresowane  podmioty  do złożenia oferty na wydanie rocznika „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung in Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin“ nr 11/2017.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
· wydanie rocznika „Historie” o objętości do 20 arkuszy wydawniczych (40.000 znaków/arkusz). W tym następujące usługi: redakcja prowadząca, redakcja techniczna, opracowanie graficzne (skład i łamanie, projekt okładki) oraz druk i dostarczenie książek do CBH i niemieckiego wydawcy odpowiedzialnego a kolportaż w Niemczech.
 
Wymagania:
· doświadczenie w wydawaniu książek o tematyce historycznej.
· współpraca z niemieckim wydawnictwem w celu umieszczenia publikacji na rynku niemieckim
 
Oferta powinna zawierać:
1. Cenę z wyszczególnieniem poszczególnych kosztów.
2. Nazwę firmy lub imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. Zwiększenie zamówienie wyniesie maksymalnie 20%.
Kryteria oceny oferty: cena (50%), doświadczenie (50%).
Oferty należy przesyłać do dnia 25 maja 2017 r. do godz.12 na adres e-mail: dominik.pick@cbh.pan.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować drogą elektroniczną na powyższy adres poczty e-mail.
Jednocześnie informujemy że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.