Udana historia ukraińskiego teatru

Udana historia ukraińskiego teatru.
Marko Kropownyzkyj i miasto jego imienia w archiwach obwodu kirowohradzkiego
Cykl otwartych wykładów „Festung Archiv Ukraine" (pol. „Twierdza Archiwum Ukraina”, ukr. „Archiv Fortetsya Ukrainy”)
 
Prelegentki: Liliia Marenets (dyrektor Archiwum Państwowego Obwodu Kirowogradzkiego) i Tetiana Honcharova (kierownik Wydziału Informacji i Wykorzystania Dokumentów Archiwum Państwowego Obwodu Kirowogradzkiego).
Moderacja: Eva Yakubovska
Wydarzenie odbędzie się w języku ukraińskim z tłumaczeniem symultanicznym na język niemiecki.
 
Opis wydarzenia zob. w wersji niemieckiej.
 
Organizatorzy i partnerzy: Instytut Pileckiego w Berlinie, Bundesarchiv, Viadrina Centre of Polish and Ukrainian Studies, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie