12. edycja Naukowej Nagrody Ambasadora RP

 

Naukowa Nagroda Ambasadora RP 2020

 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie organizują konkurs dla absolwentów i doktorantów wszystkich niemieckich uczelni. Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej została powołana w 2008 roku przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Przyznawana jest za wybitne i innowacyjne prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Nagroda promuje młodych naukowców, zachęca studentów oraz doktorantów z niemieckich szkół wyższych i uniwersytetów do podejmowania tematyki związanej z Polską. Nagroda jest okazją do publicznego uhonorowania młodych ludzi za zaangażowanie naukowe.
 
Za najlepsze prace przyznawana jest nagroda w wysokości 2.000 EUR (praca doktorska), nagroda w wysokości 1.000 EUR (praca końcowa) oraz wyróżnienia. O wyborze laureatów decyduje międzynarodowa jury. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się zawsze pod koniec roku kalendarzowego.