Pracownicy

Specjalistka ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACJI
mgr Edyta Lisiecka
+49 30 486 285 41

Absolwentka administracji i filologii germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzania projektami na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka wielu kursów związanych z zarządzaniem i  finansowaniem projektów dotyczączych  analizy sprawozdań finansowych, design thinking czy kreatywności procesie projektowym. Ma wieloletnie doświadczenie księgowo-sprawozdawcze w rozliczaniu projektów z różnych źródeł, w tym POWER, H2020 czy CEF (Instrument „Łącząc Europę” - Connecting Europe Facility).