Pracownicy

Pracownica naukowa
dr Iwona Dadej
+49 30 486 285 58

Historyczka, studiowała historię, etnologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz historię i język niemiecki jako język obcy na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. W roku 2015 obroniła doktorat na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim na temat transnarodowych powiązań  i międzynarodowych organizacji niemieckich i polskich akademiczek w okresie międzywojennym.

Była stypendystką następujących instytucji naukowych:

 • Instytut Historii Europejskiej w Moguncji (2007)
 • Centrum Badań Społecznych w Berlinie (WZB), w grupie badawczej „Mobilizacja, obywatelstwo i mobilizacja polityczna w Europie” (2008-2011)
 • Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, stypendium doktoranckie (2011) oraz badaczka wizytująca  (2016)
 • Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, stypendium doktoranckie (2013)
 • Grupa badawcza Emmy Noether „Sposoby odnajdywania prawa w społeczeństwach mieszanych etnicznie i religijnie. Zasoby doświadczeń w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państwach sukcesyjnych” na Uniwersytecie w Lipsku pod kierunkiem prof. Yvonne Kleinmann, badaczka wizytująca (2012)
 • Leibniz-Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (GWZO) w grupie badawczej „Społeczeństwa wiejskie” pod kierunkiem prof. Dietlind Hüchtker, badaczka wizytująca (2015)
Obecnie jest pracownicą naukową (adiunkt, assistant professor) w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (IH PAN) oraz w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN Berlin).
Jest współzałożycielką Seminarium Historii Kobiet i Płci Kulturowej im. Łucji Charewiczowej przy Instytucie Historii PAN. W IH PAN realizuje projekt „Patriotki jutra? Działania niepodległościowe, postawy obywatelskie i praca edukacyjna Polek we Lwowie (1863–1939) w świetle materiałów zebranych przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie oraz Ossolineum. Edycja i komentarz”, w ramach którego edytowane i komentowane są dokumenty (spuścizna) Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie (1929-1939) oraz pierwsze bibliografie pracy kobiet z początku XX wieku.
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
 
Historia (europejskich) ruchów kobiecych około 1900 roku; historia kobiet i płci kulturowej; akademickie ruchy migracyjne w perspektywie płci kulturowej; historia nauki w perspektywie płci kulturowej; historia historiografii; historia transnarodowa
 
PROJEKTY:
 • The Transnationalization of Struggles for Recognition. Women and Jews in France, Germany, and Poland in the 20th century w WZB,  uczestniczka (doktorantka)
 • „Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej w I połowie XX wieku”, w IH PAN, kierowniczka projektu
 • „Patriotki jutra? Działania niepodległościowe, postawy obywatelskie i praca edukacyjna Polek we Lwowie (1863–1939) w świetle materiałów zebranych przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie oraz Ossolineum. Edycja i komentarz“, w IH PAN, kierowniczka projektu

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Monografia „Beruf und Berufung transnational. Deutsche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit“, w wydawnictwie fibre Verlag w Osnabrück 2019, w serii wydawniczej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (DOSTĘPNE ONLINE)
 • Staatsbürgerinnen. Frauenwahlrecht und Geschlechterpolitik in Polen nach 1918, w: Czasopismo Fundacji Maxa Webera „Weltweit vor Ort“ 01/19, s. 15-18. (DOSTĘPNE ONLINE)
 • The Gender Order and the Disassembling She-Protagonists: Polish Academic Culture in the First Half of the Twentieth Century as an Illustrative Example, w: Acta Poloniae Historica, nr 117 (2018), s. 27-50. (DOSTĘPNE ONLINE)
 • "Polnische Wissenschaft ist meine Göttin auf der Erde". Nation - Exil - Wissenschaft und Geschlecht bei Karolina Lanckorońska, w: ARIADNE. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte, z.72 (2107), s. 28-34.
 • »The Napoleonic civil code is to blame for my decision to study law«. Female Polish law students and lawyers in the first half of the twentieth century, w: Sara Kimble/ Marion Röwekamp (eds.), New Perspectives on European Women’s Legal History, London 2017, pp. 217-246.
 • »Mittendrin statt nur dabei«"? Niemieckie badania nad historią płci w nauce, w: Rocznik Antropologii Historycznej, R. 4 (2014), s.181-197.
 • Together and apart. Polish Women’s Rights Activists and the Beginnings of the International Women’s Day around 1911, razem z Angelique Leszczawski- Schwerk, w: Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women´s and Gender History, vol. 6. 2012, s. 25-42.
 • Von der Geselligkeit zur Emanzipation. Organisierte Frauenrechtlerinnen in Berlin und Krakau um 1900, w: WZB-Mitteilungen vol.132 czerwiec 2011, s. 25-29.
 • Nicht nur Madame Curie – Zum Phänomen der polnischen Bildungsmigrantinnen an westeuropäischen Universitäten im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, w: Edeltraud Aubele/ Gabriele Pieri (red.), Femina Migrans. Frauen in Migrationsprozessen (18.-20. Jahrhundert), Sulzbach/Taunus 2011, s. 69-98.