Neriton

Muzea w Polsce. Reformacja w Polsce

Redaktor prowadzący: 
Dominik Pick
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
978-83-9485-268-9, 978-3-86388-784-1

Od kilkunastu lat następuje w Polsce gwałtowny rozwój historycznych muzeów narracyjnych. Przemiany te zauważane są nie tylko w Polsce, ale też na świecie, czego wynikiem są prestiżowe odznaczenia dla polskich placówek. Współczesne muzea znacznie wykraczają jednak w swojej działalności poza prezentowanie wystaw. Są centrami edukacyjnymi, rozwijają działalność edukacyjna, a także stają się często przedmiotem sporów politycznych. W aktualnym wydaniu prezentowane są aktualne debaty na temat muzealnictwa, roli muzeów oraz sposobów przedstawiania kultury i historii w muzeach.

Krajobrazy kulturowe

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-837543-421-7

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom, który jest efektem konferencji historyków i geografów Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Od ponad 40 lat Komisja organizuje cyklicznie spotkania i konferencje służące pogłębieniu komunikacji między środowiskami naukowców, dydaktyków i nauczycieli z obu krajów. Są one pierwszym krokiem do tego, by w przyszłości efekty naukowego namysłu i analiz mogły trafiać do programów szkolnych, a następnie do podręczników w Polsce i Niemczech.