SEMINARIUM KLAUS ZERNACK COLLOQUIUM 2017/2018

25.04.2017
Procesy migracyjne a transfer kultury. Konteksty polskie i niemieckie.
 
Klaus Zernack Colloquium 2017/2018 poświęcone będzie polskim i niemieckim doświadczeniom migracyjnym. Przyczyny oraz przebieg migracji, a także integracji migrantów doczekały się już znacznej literatury naukowej. W ramach seminarium planujemy zaprosić do dyskusji nawiązującej do wyników badań historii wzajemnych oddziaływań różnych narodów i grup etnicznych w myśli Klausa Zernacka. 
 
Spośród istotnych tematów chcielibyśmy wskazać m.in. na analizę możliwości i gotowości migrantów do integracji w nowej sytuacji; chęci i szans pielęgnowania własnej kultury, języka, wyznania; stosunku ludności miejscowej do nowych przybyszów, a także stosunku emigrantów do ludności miejscowej oraz do własnego kraju pochodzenia. Nie chodzi nam przy tym o zdefiniowanie konkretnych fal migracyjnych i wyróżniających ich cech, czy też wskazanie powodów podejmowania migracji. Chcielibyśmy przede wszystkim podjąć próbę zastanowienia się, jaki wpływ miały i mają migracje na przemiany kulturowe i społeczne zarówno w społeczeństwie przyjmującym, jak i w społeczeństwie miejsca pochodzenia. Innymi słowy, w jakim zakresie migracje prowadzą do transferu kultury i przemian kulturowych? W jaki sposób, jak często i w jakim celu migranci podejmowali kontakty z własną ojczyzną? Czy przyczyniali się oni także do transferu kulturowego do kraju swojego pochodzenia? Są to tylko niektóre przykładowe pytania, zachęcamy referentów do rozszerzenia ich katalogu.
 
TERMINY KOLOKWIÓW PODAMY WKRÓTCE, PROSIMY ŚLEDZIĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ.