Seminarium Klaus Zernack Colloquium, 07.07.2015

07.07.2015
Cykl Rocznice i jubileusze.
Percepcja i znaczenie w historii.
w ramach Seminarium Klaus Zernack Colloquium w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
 
prof. Michael G. Müller, prof. Robert Traba oraz prof. Igor Kąkolewski
zapraszają na wykład:
dr Andrei Brait (Wiedeń)
Rytuały pamiętania roku 1989 w Austrii – Rozwój obchodów od 1999 do 2014
 
Komentarz: Basil Kerski (Gdańsk)
 
07. czerwca 2015, godz. 18:00
 
Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow
 
W swoim referacie dr Andrea Brait przedstawia wstępne wyniki projektu badawczego "Otwarte granice, nowe bariery i zmienione tożsamości. Austria, jej sąsiedzi i procesy transformacji w polityce, gospodarce i kulturze od roku 1989" (2011-2014). Skutki przełomu 1989 roku w neutralnej Austrii były długo niewystarczająco analizowane we współczesnych badaniach. Zmiana dwubiegunowego systemu politycznego miała wielkie znaczenie nie tylko dla Niemiec czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale odbiła się też znacząco na polityce zagranicznej Austrii zarówno po 1945 r. jak i w wyniku geopolitycznych zmian w latach 1989 i 1991. Aktualnie rozwijają się w Austrii badania dotyczące kultury upamiętniania okresu sprzed 1989 r.  Dotychczasowe opracowania pokazują, że nie tylko media, instytucje muzealne, naukowcy i politycy próbują konstruować nowe miejsce pamięci, ale także austriacka opinia publiczna dostrzega znaczenie roku 1989 dla rozwoju własnego państwa.
 
Dr. Andrea Brait  studiowała historię, germanistykę i politologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obecnie pracuje w Instytucie Historii swojego macierzystego uniwersytetu oraz na Uniwersytecie w Hildesheim.  Zajmuje się kulturą pamięci oraz muzealnictwem w obszarze państw niemieckojęzycznych.