Seminarium Klaus Zernack Colloquim, 02.06.2015

02.06.2015

Rocznice i jubileusze. Percepcja i znaczenie w historii.

w ramach Seminarium Klaus Zernack Colloquium w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie Prof. Michael G. Müller, prof. Robert Traba oraz prof. Igor Kąkolewski
zapraszają na wykład dr Jarosław Pietrzak (Poznań) „Wspomnienie wiktorii. Obchody rocznicy odsieczy wiedeńskiej (1783, 1933 i 1983) jako środek propagandy władzy”.
Komentarz: Prof. Dr. Michael Müller (Halle-Wittenberg)
 
Zwycięstwo wojsk dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem 12 września 1683 roku uważane jest powszechnie za triumf oręża polskiego. Każdorazowa okrągła rocznica przypominająca o tym wydarzeniu była wykorzystywana do wzmocnienia władzy centralnej i podkreślenia jej nadrzędnego autorytetu w państwie. Ośrodki skupione wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Jaruzelskiego, działające w różnych czasach, a co za tym idzie w odmiennych warunkach politycznych, konstruowały scenariusze niosące za sobą czytelny przekaz gloryfikujący przywódców. Wobec powyższego, rozważania dotyczyć będą form upamiętniania, ich znaczenia, udziału mediów kreujących wizerunek wodzów oraz społecznego odbioru uroczystości na tle kontekstu dziejowego.

dr Jarosław Pietrzak – historyk, pracownik Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Zajmuje się kulturą i obyczajowością społeczeństw europejskich od  XVI do XVIII wieku, dziejami rodziny Sobieskich oraz biografistyką kobiet.

Termin:
02. czerwca 2015, godz. 18.00

Miejsce
Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin-Pankow