Sarmatyzm

25.03.2019

Prezentacja książki

Sarmatyzm. Polityczna ideologia szlachty polskiej w XVI i XVII wieku

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
zaprasza na prezentację książki oraz dyskusję z

PD Dr. Marinem Faberem (Freiburg)

Moderacja: Dr. hab Igor Kąkolewski (CBH PAN)

Poniedziałek 25 marca 2019 o godz. 18.00

Miejsce: Biblioteka CBH PAN, Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow

 

 

Sarmatyzm stanowił charakterystyczne dla Polski zjawisko. Rozwinął się on w XVI wieku w szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i funkcjonował aż do jej upadku w końcu XVIII wieku. Sarmatyzm postrzegał ówczesną Rzeczpospolitą jako wręcz najlepsze państwo na świecie. Bronił on tym samym politycznego i społecznego porządku panującego w Rzeczpospolitej szlacheckiej przed krytyką zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.  Szlachecka „Polska wolność“ przejawiająca się  w wolnej elekcji królów i „Liberum Veto“ była uznawana za przejawy wyższości nad innymi krajami, a jej bezkompromisowa obrona doprowadziła do blokowania wszelkich reform państwa. Jako że ostatnie z wymienionych zjawisk jest uznawane za ważną przyczynę upadku Polski i rozbiorów, sama ideologia sarmatyzmu nie doczekała się pełnego naukowego opracowania. W swej nowej książce autor po raz pierwszy podjął się analizy cech sarmatyzmu i jego rozwoju na przestrzeni wieków.

 

PD Dr. Martin Faber, ur. 1964 w Limburgu. Studiował filozofię, teologię, germanistykę, historię, filologię klasyczną we Frankfurcie nad Menem, Rzymie i Fryburgu Bryzgowijskim. Stopień magistra uzyskał w 1994 r. W latach 1995/96 był lektorem językowym Fundacji Roberta Boscha w Rzeszowie. W 1997 odbył stypendium w Niemieckim Instytucie Historycznym w Rzymie. W 2002 r. obronił pracę doktorską na temat: „Scipione Borghese jako kardynał protektor. Studium rzymskiej mikropolityki w dobie wczesnej nowożytności“. W latach 2004-2006 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dzięki stypendiom Rektora UAM i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W 2013 r. uzyskał habilitację dzięki pracy „Sarmatyzm. Ideologia polityczna polskiej szlachty w 16 i 17 wieku”. W 2014 r. wykładał jako visiting professor na UAM w Poznaniu.