Oferta pracy: koordyntator projektów naukowych

30.07.2017

 

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ogłasza nabór na stanowisko
specjalisty w charakterze koordynatora projektów naukowych

Zakres wykonywanych zadań

 1. Zarządzanie projektami naukowymi (pisanie wniosków, organizacja, rozliczanie)
 2. Nawiązywanie współpracy z instytucjami partnerskimi i sponsorami
 3. Pisanie i redakcja tekstów fachowych i prasowych w języku niemieckim
 4. Tłumaczenia z języka polskiego i angielskiego na język niemiecki
 5. Networking i PR
 6. Koordynacja pracy praktykantów
 7. Komunikacja zewnętrzna z partnerami i benefaktorami
 8. Opieka nad strona internetową CBH PAN i kontami na portalach społecznych

Wymagania

 1. Ukończone studia wyższe w zakresie: historii, kulturoznawstwa, socjologii lub kierunków pokrewnych
 2. Doświadczenie w koordynowaniu projektów (naukowych)
 3. Znajomość polskiego i niemieckiego środowiska naukowego
 4. Umiejętność  pracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność
 5. Znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego, biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Forma zatrudnienia

 1. Umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy z możliwością ewentualnego przedłużenia) w pełnym wymiarze godzin

Zgłoszenia w postaci:

 1. życiorysu
 2. listu motywacyjnego
 3. dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzające kwalifikacje

prosimy przesyłać na adres e-mail: info@cbh.pan.pl

Termin aplikacji: 15.08.17

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: wrzesień 2017

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).