Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej 2018

10 edycja konkursu:

NAUKOWA NAGRODA AMBASADORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2018

 

UWAGA: przesunięty termin rekrutacji na tegoroczny konkurs Naukowej Nagrody Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej: koniec rekrutacji upływa z dniem 15 września 2018 r.

 

Po raz 10-ty Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie organizują konkurs dla absolwentów i doktorantów wszystkich niemieckich uczelni.

Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej została powołana w 2008 roku przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Przyznawana jest za wybitne i innowacyjne prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Nagroda promuje młodych naukowców, zachęca studentów oraz doktorantów z niemieckich szkół wyższych i uniwersytetów do podejmowania tematyki związanej z Polską. Nagroda jest okazją do publicznego uhonorowania młodych ludzi za zaangażowanie naukowe.

Za najlepsze prace przyznawana jest nagroda w wysokości 2.000 euro (praca doktorska), nagroda w wysokości 1.000 euro (praca końcowa) oraz wyróżnienia. O wyborze laureatów decyduje jury. Uroczyste wręczenie Nagród odbywa się zawsze pod koniec roku kalendarzowego na jednym z uniwersytetów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Kto jest uprawniony do uczestnictwa w konkursie?

Do konkursu można zgłaszać prace, obronione w okresie od 16 września 2017 r. do 15 września 2018 r. Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno autorki i autorzy prac, jak również ich recenzentki i recenzenci.

Jakie dokumenty należy przesłać?

Prace doktorskie:

  • tekst pracy doktorskiej (zarówno w wersji cyfrowej jako dokument w formacie pdf na USB, jak również w wersji papierowej)
  • kopię (nie uwierzytelnioną) dyplomu nadania tytułu doktorskiego względnie tymczasowe poświadczenie obrony pracy doktorskiej z adnotacją o dacie ustnego egzaminu oraz nadania tytułu (jako dokument w formacie pdf )
  • kopię (nie uwierzytelnioną) recenzji pracy doktorskiej (jako dokument w formacie pdf )
  • abstrakt pracy doktorskiej (maks. 1.000 znaków ze spacjami) jako dokument w formacie pdf
  • tabelaryczny życiorys (maks. 1 strona, bez fotografii; jako dokument w formacie pdf )

Prace magisterskie:

  • tekst pracy magisterskiej (zarówno w wersji cyfrowej jako dokument w formacie pdf na USB, jak również w wersji papierowej)
  • kopię (nie uwierzytelnioną) recenzji pracy magisterskiej wraz z oceną lub w przypadku gdy nie są one jeszcze dostępne co najmniej jedno pisemne stanowisko recenzenta/ki pracy (jako dokument w formacie pdf )
  • abstrakt pracy magisterskiej (maks. 1.000 znaków ze spacjami) jako dokument w formacie pdf
  • tabelaryczny życiorys (maks. 1 strona, bez fotografii; jako dokument w formacie pdf)

Kiedy upływa termin nadsyłania prac?

Koniec rekrutacji na tegoroczny konkurs Naukowej Nagrody Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej upływa z dniem 15 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Do kogo należy przesłać dokumenty?

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów konkursowych na adres:
      Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
      Hasło „Wissenschaftlicher Förderpreis 2018“
      Majakowskiring 47
      13156 Berlin

Wszystkie dokumenty w formacie pdf prosimy przesłać na podany adres mailowy: olga.paczynska@cbh.pan.pl

 

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

O przyznaniu Nagrody zdecydują fachowe gremia jesienią 2018 r. Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi w grudniu 2018 r.

Wykorzystanie danych:

Poprzez uczestnictwo w konkursie Naukowej Nagrody Ambasadora wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie nazwiska autora, tytułu i abstraktu pracy w prezentacji wyników konkursu przez Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk. Informacje te będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach marketingowych Naukowej Nagrody Ambasadora.

Nadesłane prace (w tym dokumenty aplikacyjne oraz nośniki cyfrowe) są archiwizowane w Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk i nie podlegają zwrotowi.

Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.