BERLIŃSKA MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA LETNIA

06.09.2015 do 13.09.2015

W 2015 roku przypada 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie i Zakładem Historii Krajów Niemieckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowały w dniach 6.-13. września 2015 r. w Berlinie pierwszą edycję Berlińskiej Międzynarodowej Szkoły Letniej „Druga wojna światowa z transnarodowej perspektywy. Nowe koncepcje badawcze w dialogu”. W ramach szkoły letniej odbyły się wykłady eksperckie, prezentacje projektów uczestników, warsztaty i wyjazdy studyjne. W szkole wzięło udział 15 młodych badaczy z Niemiec, Polski, Serbii, Brazylii, Rosji, Norwegii, Japonii, Włoch i Ukrainy. 

 

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA Z TRANSNARODOWEJ PERSPEKTYWY

Nowe koncepcje badawcze w dialogu Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej przy współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie i Zakładem Historii Krajów Niemieckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują wspólnie w terminie 6.-13. września 2015 r. w Berlinie pierwszą edycję Berlińskiej Międzynarodowej Szkoły Letniej.

Do udziału w szkole letniej zaproszeni są magistranci i doktoranci z Polski, Niemiec i innych krajów Europy.

Tegorocznym tematem Centrum Badań Historycznych nawiązuje do jednego ze swoich osiowych projektów, jakim jest badanie okupacji niemieckiej jako podstawowej kategorii analitycznej dla opisu drugiej wojny światowej (zob. rocznik „Historie”, 7 z 2013/2014 roku poświęcony okupacji). IPN posiada ogromny dorobek naukowy w badaniu drugiej wojny światowej, który z powodzeniem może zostać wykorzystany w praktyce dydaktycznej.

Celem pierwszej edycji szkoły letniej jest stworzenie platformy do dyskusji nad aktualnie powstającymi pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą drugiej wojny światowej. Szkoła ma zapewnić możliwość omówienia nowych metod, jak również skłonić do głębszej refleksji nad aktualnymi problemami badawczymi związanymi z proponowaną tematyką. Do udziału zaproszeni są młodzi badacze nauk humanistycznych i społecznych, którzy otrzymają szansę poszerzenia swego warsztatu badawczego o impulsy metodologiczne płynące z innych dziedzin naukowych. Ponadto dzięki wymianie poglądów uczestników z różnych krajów powstanie dialog, którego efektem może być wykroczenie poza narodowe interpretacje dotyczące poszczególnych aspektów drugiej wojny światowej i spojrzenie na cały kompleks tematyczny z transnarodowej perspektywy.

W ramach Szkoły Letniej odbędą się otwarte wykłady eksperckie. Wykłady mają na celu metodologiczne i teoretyczne wprowadzenie do danego panelu.

Językiem obrad jest język niemiecki
 
Prosimy o zgłoszenia do dnia 31.08.2015:
dr Katarzyna Woniak
Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin
Tel.: +49(30) 486 285 45
Fax: +49(30) 486 285 56

katarzyna.woniak@cbh.pan.pl