13. tom rocznika „Historie”

19.10.2020
Pod koniec 2020 r. ukazał się 13. tom rocznika „Historie” – pisma naukowego wydawanego przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Całe wydanie znajdą Państwo w wolnym dostępie pod adresem: journals.pan.pl/historie.
Tematem przewodnim najnowszego numeru są plebiscyty terytorialne oraz zasady samostanowienia i ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Punktem wyjścia dla tej tematyki była 100. rocznica tzw. małego traktatu wersalskiego, która przypadła na 2019 r. Traktat ten był pierwszym międzynarodowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony mniejszości narodowych, językowych i religijnych. Był on podstawą podobnych rozwiązań m.in. w Austrii, Czechosłowacji, Rumunii, Grecji, Turcji i na Węgrzech. W swoich artykułach zawartych w najnowszym numerze „Historie” autorzy z Polski, Niemiec, Szwecji i Węgier skupiają się na zagadnieniach plebiscytów po I wojnie światowej na Górnym Śląsku, a także polsko-niemieckiej rywalizacji o ten region. Wśród zagadnień znalazły się losy wolnych miast Gdańska, Kłajpedy i Rijeki po 1918 r., a także plebiscyty na pograniczu austriacko-węgierskim oraz analizy międzynarodowego położenia Polski po odzyskaniu niepodległości. Kolejnym tematem poruszanym na łamach „Historie” jest odwzorowanie medialnych dyskusji na temat odrodzonego państwa polskiego. Ważnym elementem tego numeru jest też edycja wyjątkowego źródła historycznego –  pamiętników polskiej pisarki Aurelii Wyleżyńskiej, która utrwaliła swoje wspomnienia z  Warszawy oblężonej przez Niemców we wrześniu 1939 r. Uzupełnieniem tomu są recenzje ważnych publikacji historycznych związanych z relacjami polsko-niemieckimi, w tym biografii politycznej Stanisława Stommy pióra Radosława Ptaszyńskiego pt.Stommizm.