TERMINY

XXXVI Konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
„Przestrzenie komunikacji: Aktorzy, praktyki społeczne i ich dydaktyzacja w nauczaniu szkolnym“
19-21 maja 2016: Instytut Historii Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze