PAMIĘĆ O POLSKO-NIEMIECKIEJ PRZESZŁOŚCI W PROGRAMACH NAUCZANIA SZKOLNEGO I OBYWATELSKIEGO W NIEMCZECH

Pamięć o polsko-niemieckiej przeszłości
w programach nauczania szkolnego i obywatelskiego w Niemczech

Celem warsztatów jest stworzenie i opublikowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w niemieckich szkołach i ośrodkach kształcenia obywatelskiego. Polska i relacje polsko-niemieckie zajmują marginalne miejsce w niemieckiej dydaktyce. Dzięki projektowi, którego finalnym efektem będą scenariusze lekcji odpowiednio dopasowane do dydaktycznych minimów programowych, istnieje realna możliwość popularyzacji historii Polski w powszechnym nauczaniu w Niemczech.

Materiałem wyjściowym jest najnowsza publikacja „20 Deutsch-polnische Erinnerungsorten” (red. Robert Traba, Hans Henning Hahn). Na podstawie 20 artykułów nauczyciele w kooperacji z naukowcami (prof. Robert Traba, prof. Hans Henning Hahn, dr Sabine Bamberger-Stemmann, prof. Holger Thünemann) będą opracowywać konkretne scenariusze lekcji.

Kierownictwo:  prof. Robert Traba (ISP PAN), prof. Hans Henning Hahn (Oldenburg), dr Sabine Bamberger-Stemmann (Hamburg)