Wydarzenia

Pamięć polska i niemiecka czy polsko-niemiecka?
Sekcja na konferencji „Kulturen und Sprachen der Erinnerung“ Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 25.-26.09.2015
 
Verflochtene Erinnerungsorte? Vergleichende Perspektive auf die deutsch-polnischen Erinnerungsorte
Dyskusja panelowa w Centre Marc Bloch
Berlin, 28.04.2015, godz. 19.00
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci
Prezentacja projektu i dyskusja ze studentami Interkulturalnej Germanistyki na warsztatach grupy MEMODICS na Freie Universität w Berlinie
Berlin, 02.-06.03.2015
 
Bilaterale Erinnerungsverflechtungen im deutsch-polnischen Verhältnis
Sekcja na 37. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
Trier, 06.-10.10.2014
 
Bilateralität als neuer Impuls im Umgang mit der „alten” Kategorie lieu de mémoire
Program na 50. Deutscher Historikertag „Gewinner und Verlierer“
Göttingen, 23.-26.09.2014
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci
Prezentacja projektu na warsztatach grupy MEMODICS na Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań, 22.-25.05.2014
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci
Prezentacja projektu na Dritte Tagung Deutsche Polenforschung
Gießen, 20.-22.03.2014
 
Wovon die deutsch-polnischen Erinnerungsorte (nicht) erzählen
Wykład prof. dr. Roberta Traby w ramach kolokwium Deutsch-Polnisches Promotionskolleg na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium
München, 13.01.2014, godz. 18.00
 
Best-practice-Beispiel „Deutsch-Polnische Erinnerungsorte“
Prezentacja projektu na warsztatach Projektu Historycznego Morza Bałtyckiego: Baltic Sea History. New perspectives on the history of the Baltic Sea region
Małkocin, 14.-17.03.2013
 
Deutsche und Polen in Europa
Prezentacja książki i dyskusja panelowa o trzecim tomie serii w Literaturhaus Schleswig-Holstein
Kiel, 25.10.2012, godz. 19.00
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte II
Seminarium poświęcone projektowi w Academia Baltica
Oeversee, 12.-14.10.2012
 
Dziedzictwo i pamięć
Prezentacja projektu na II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Międzynarodowym Centrum Kultury
Kraków, 12.-15.09.2012
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci
Dyskusja panelowa w Klubokawiarnii „Meskalina“
Poznań, 24.01.2012, godz. 17.30
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci
Dyskusja panelowa w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 23.01.2012, godz. 16.00
 
Ein neuer Blick auf die Geschichte? Parallele deutsch-polnische Erinnerungsorte Dyskusja panelowa w ramach programu towarzyszącego wystawy „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce“
Berlin, 24.11.2011, godz. 19.00
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte I
Seminarium poświęcone projektowi w Academia Baltica
Oeversee, 21.-23.10.2011
 
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci
Prezentacja projektu na Zweite Tagung Deutsche Polenforschung
Mainz, 22.-24.09.2011
 
Tłumaczenie esejów
kwiecień 2010 - styczeń 2015
 
Redakcja esejów
listopad 2009 - grudzień 2014
 
Termin składania esejów
listopad 2009
 
Szóste warsztaty dla autorek i autorów projektu
Ostatnie posiedzenie w Europäische Akademie Berlin
Berlin, 13.-15.11.2009
 
Tożsamość narodowa i pamięć. W poszukiwaniu nowego paradygmatu w badaniach historycznych
Sekcja na XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
Olsztyn, 16.-19.09.2009
 
Piąte warsztaty dla autorek i autorów projektu
Posiedzenie w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Berlin, 08.-09.05.2009
 
Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Theorien und Konzepte in der Geschichtswissenschaft
Seminarium mgr Kornelii Kończal i mgr Agnieszki Wierzcholskiej na Freie Universität w Berlinie
Berlin, semestr letni 2009
 
Wystawa: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci
Wystawa w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań, April 2009
 
Czwarte warsztaty dla autorek i autorów projektu
Posiedzenie w Collegium Polonicum
Słubice, 05.-08.03.2009
 
Trzecie warsztaty dla autorek i autorów projektu
Posiedzenie w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Berlin, 12.-13.12.2008
 
Drugie warsztaty dla autorek i autorów projektu
Posiedzenie we współpracy z IKGN e.V.- Nordost-Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V.
Lüneburg, 20.-23.11.2008
 
Kollektives Gedächtnis und Beziehungsgeschichte. Binationale Erinnerungsorte im deutsch-polnischen Verhältnis
Sekcja na 47. Deutschen Historikertag „Ungleichheiten“
Dresden, 30.09.-03.10.2008
 
Pierwsze warsztaty dla autorek i autorów projektu
Posiedzenie w Collegium Polonicum
Słubice, 07.-08.03.2008
 
Publikacja wstępnej listy miejsc pamięci na stronie internetowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz otwarcie wielomiesięcznej dyskusji o jej ostatecznej postaci
maj 2007
 
Konferencja: Polsko-niemieckie miejsca pamięci | Deutsch-Polnische Erinnerungsorte
Oficjalna inauguracja prac nad projektem w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Berlin, 29.-31.03.2007
 
Praca nad przygotowaniem listy miejsc pamięci, nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi autorkami i autorami, prezentacje projektu oraz Call for Authors
jesień 2006 - wiosna 2011
 
Regularne posiedzenia zespołu konceptualizacyjnego
wrzesień 2006 - wrzesień 2013
 
Historia wzajemnych oddziaływań (Beziehungsgeschichte) i konstrukcja „miejsc żywej pamięci” (lieux de mémoire). Przypadek Polski i Niemiec
Pierwsza prezentacja założeń projektu na konferencji Polskiego Towarzystwa Historycznego i Związku Historyków i Historyczek Niemiec: Pamięć polska, pamięć niemiecka od XIX do XXI wieku
Toruń, 28.-29.09.2006
 
Theorie des kollektiven Gedächtnisses
Seminarium prof. dr. Roberta Traby na Freie Universität w Berlinie na temat teorii pamięci zbiorowej
Berlin, semestr letni 2006
 
Gemeinsame und kontroverse deutsch-polnische Erinnerungsorte
Seminarium prof. dr. Hansa Henninga Hahna i dr. Tobiasa Wegera na Carl von Ossietzky-Universität w Oldenburgu na temat polsko-niemieckich miejsc pamięci
Oldenburg, semestr letni 2006