Warszawa

Akcja „Reinhardt”. Historia i upamiętnienie

Nakładem wydawnictwa Neriton w serii Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ukazała się książka Akcja „Reinhardt”. Historia i upamiętnienie pod redakcją naukową Stephana Lehnstaedta i Roberta Traby. Zawiera ona blisko 20 artykułów uznanych badaczy Zagłady, którzy pierwotnie przedstawili je w formie referatów na konferencji naukowej Akcja „Reinhardt”.

Wyobrażenia przeszłości. Polsko-niemieckie miejsca pamięci

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-83-7383-921-2

Metaforycznie rozumiane miejsca pamięci – minione wydarzenia, dawne symbole i postaci – są historycznymi fenomenami, które stają się punktami krystalizującymi nasze zbiorowe wyobrażenia o przeszłości. Przez ostatnie ponad ćwierć wieku, za sprawą Pierre’a Nory, w kulturze europejskiej miejsca pamięci rozumiane i badane były głównie na podstawie doświadczeń jednego narodu. Na ile rozumienie obrazów przeszłości zmienia się, gdy spojrzymy na nie z perspektywy historii wzajemnych oddziaływań dwóch sąsiadujących ze sobą od ponad tysiąca lat społeczeństw?

Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-7629-987-7

W ostatnich dwóch dekadach istnienia żelaznej kurtyny tysiące osób udowadniały codziennie, że intensywne kontakty między Wschodem i Zachodem są możliwe. Coraz więcej osób podróżowało między PRL i RFN, nawiązując osobiste znajomości. Kontakty te nabrały z czasem dynamiki, której władze komunistyczne nie mogły kontrolować. Dynamiki tej, widocznej zwłaszcza w okresie istnienia „Solidarności”, nie wyhamowało nawet wprowadzenie stanu wojennego. Znajomości zapoczątkowane w tym okresie stały się podstawą budowania stosunków polsko-niemieckich po 1989 r.

Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949.

Autor: 
Magdalena Saryusz-Wolska
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
9788301182236

Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945–1949 to książka, która omawia znaczenie obrazów w odbudowie powojennych społeczeństw niemieckich. Filmy, fotografie prasowe, plakaty czy znaczki pocztowe to ważne czynniki przemian i powrotu do „normalności”. Obrazy odegrały istotną rolę w rozrachunku z przeszłością, oferowały też atrakcyjne wyobrażenia o przyszłości. W bogato ilustrowanej pracy autorka przedstawia szerokie spektrum powojennych tematów i prezentuje panoramę mediów niemieckich w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 1: Wspólne / Oddzielne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-7383-496-5
 
Polaków i Niemców łączy wiele wspomnień, które jednak wpisują się w potrzeby różnych tożsamości obu społeczeństw. Zawarte w tej książce eseje o wspólnych i oddzielnych polsko-niemieckich miejscach pamięci oferują analityczny wgląd w kultury pamięci obu narodów, w to, co je dzieli i łączy.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 2: Wspólne / Oddzielne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-7383-497-2
 
Polaków i Niemców łączy wiele wspomnień, które jednak wpisują się w potrzeby różnych tożsamości obu społeczeństw. Zawarte w tej książce eseje o wspólnych i oddzielnych polsko-niemieckich miejscach pamięci oferują analityczny wgląd w kultury pamięci obu narodów, w to, co je dzieli i łączy.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 3: Paralele

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2012
ISBN: 
978-83-7383-498-9
 
Stu trzydziestu autorów, dziewięć tomów, dwie edycje: polska i niemiecka. Publikacja powstała w ramach największego wspólnego polsko-niemieckiego przedsięwzięcia badawczego w dziedzinie nauk humanistycznych. Redaktorzy i autorzy projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci | Deutsch-Polnische Erinnerungsorte prezentują nowe spojrzenie na historię wzajemnych polsko-niemieckich oddziaływań.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 4: Refleksje metodologiczne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7383-499-6

Teksty zamieszczone w czwartym tomie Polsko-niemieckich miejsc pamięci to zaproszenie „za kulisy” projektu. Prezentujemy w nim teoretyczne i metodologiczne założenia całego przedsięwzięcia. Na pytanie o to, jak powstają kultury pamięci i za pomocą jakich instrumentów można je analizować, tom daje nie jedną, lecz wiele uzupełniających się odpowiedzi.