Pracownicy

Pracownik naukowy
Małgorzata A. Quinkenstein
+49 30 486 285 44
Historyczka sztuki, koordynatorka międzynarodowych projektów artystycznych, kulturalnych i naukowych, specjalistka ds PR.
W 2004 r. obroniła w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu pracę magisterską na temat: symboliki średniowiecznej architektury sakralnej w Etiopii (pod kierunkiem prof. dr hab. Szczęsnego Skibińskiego). Obecnie pisze rozprawę  doktorską pt. „Artyści żydowscy w Berlinie po 1989 roku. Interpretacje i analiza wpływu religii, tradycji i kultury żydowskiej na twórczość wybranych artystów”. Jej promotorem jest prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.
 
Zainteresowania badawcze:
współczesna sztuka żydowska, kultura państwa Izrael, badania proweniencyjne, NS-Raubkunst.
 
Projekty
Struktury nielegalnego transferu zrabowanych dzieł sztuki między Europą a Ameryką w latach 1944-1949, Artur Bryks i Fundacja La Porza – zapomniana historia ratowania dzieł sztuki (dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W roku akademickim 2015/2016 odpowiedzialna za cykl Klaus-Zernack-Colloquium organizowany w CBH PAN w Berlinie
 
Udział w gremiach
Stiftungsrat Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
 
Stypendia
Stypendium badawcze w Biblioteca Apostolica Vaticana
Stypendium pobytowe w Addis Ababa University
Stypendium w Universitá per Starnieri, Perugia
 

PUBLIKACJE

Książki, publikacje zwarte:

 • Grafika po 1945 roku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN, Katalog zbiorów, Kórnik 2006
 • Stanisław Samostrzelnik, red. Małgorzata Quinkenstein, Poznań-Kórnik 2006
 • Grafika prasowa XIX wieku, Katalog zbiorów, Kórnik 2007
 • Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia, Materiały z sesji, red. Małgorzata Quinkenstein, Kórnik 2007
 • Zapomniane domy banitów, Poznań 2010

Artykuły:

 • Zmienność malarstwa, „Miejsca Święte”, Warszawa 2006
 • „Brudnopis” Muczkowskiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, Kórnik 2006
 • Kórnik – zamek i miasto, „Zabytki-Heritage”, Warszawa 2006
 • Strukturen des illegalen Transfers von aus den polnischen Gebieten stammenden Kunstgütern zwischen Europa und Amerika in den Jahren 1944 bis 1949, „Historie. Jahresbuch des Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften.  Besatztung“, tom 7 2013/2014, s. 370-376
 • Zwischen Posen und Berlin. Projektbeschreibung, „Historie. Jahresbuch des Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften.  Besatztung“, tom 7 2013/2014, s. 377-378
 • The Holocaust has never ended. The symbolism of the activities of the  ‘269life’, “ Animals” 2014