LAUREACI 2014

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 grudnia 2014 na Uniwersytecie w Poczdamie

15 grudnia 2014 roku po raz siódmy wręczona została Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda przyznawana jest za wybitne i innowacyjne prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. O przyznaniu nagrody zdecydowało międzynarodowe jury pod przewodnictwem dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Roberta Traby. Do konkursu zgłoszono 16 prac, które powstały w roku akademickim 2013/2014 na uniwersytetach w Berlinie, Brandenburgii i Saksonii.


Wręczenie Naukowej Nagrody Ambasadora RP w roku 2014 na Uniwersytecie w Poczdamie:  (od lewej) Ambasador RP dr Jerzy Margański, Anne-Christin Klotz, Maria Albers, Sophie Schwarzmaier, Kinga Lenga, Enno Schwanke, Prof. Oliver Günther

Nagrody i wyróżnienia 2014

 
NAGRODA GŁÓWNA 1.000 EURO

Kinga Lenga
Das Raumdenken. Katarzyna Kobros Skulpturen im Kontext der Avantgarde
(Masterarbeit, Freie Universität Berlin)

Sophie Schwarzmaier
Grenzgänger. Leon Chwistek und die polnische Wissenschaftskultur der Zwischenkriegszeit
(Masterarbeit, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder)

DRUGA NAGRODA 500 EURO

Enno Schwanke
Die psychiatrische Anstalt Tiegenhof. Die nationalsozialistische "Euthanasie" in regionaler Perspektive
(Masterarbeit, Freie Universität Berlin)

WYRÓŻNIENIA

Maria Albers
Nestor Machno im Polnischen Exil
(Masterarbeit, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder)

Anne-Christin Klotz
„Barbarei ist ansteckend!“ Reaktionen der polnisch-jüdischen Tageszeitungen Haynt und Naye Folkstsaytung auf die Ereignisse in Deutschland vor, nach und während der Machtübertragung an Hitler, November 1932 bis April 1933
(Masterarbeit, Freie Universität Berlin)

 

KONTAKT: Marianna Sykała