2017/2018

Procesy migracyjne a transfer kultury. Konteksty polskie i niemieckie.
 
Klaus Zernack Colloquium 2017/2018 poświęcone będzie polskim i niemieckim doświadczeniom migracyjnym. Przyczyny oraz przebieg migracji, a także integracji migrantów doczekały się już znacznej literatury naukowej. W ramach seminarium planujemy zaprosić do dyskusji nawiązującej do wyników badań historii wzajemnych oddziaływań różnych narodów i grup etnicznych w myśli Klausa Zernacka. 
 
Spośród istotnych tematów chcielibyśmy wskazać m.in. na analizę możliwości i gotowości migrantów do integracji w nowej sytuacji; chęci i szans pielęgnowania własnej kultury, języka, wyznania; stosunku ludności miejscowej do nowych przybyszów, a także stosunku emigrantów do ludności miejscowej oraz do własnego kraju pochodzenia. Nie chodzi nam przy tym o zdefiniowanie konkretnych fal migracyjnych i wyróżniających ich cech, czy też wskazanie powodów podejmowania migracji. Chcielibyśmy przede wszystkim podjąć próbę zastanowienia się, jaki wpływ miały i mają migracje na przemiany kulturowe i społeczne zarówno w społeczeństwie przyjmującym, jak i w społeczeństwie miejsca pochodzenia. Innymi słowy, w jakim zakresie migracje prowadzą do transferu kultury i przemian kulturowych? W jaki sposób, jak często i w jakim celu migranci podejmowali kontakty z własną ojczyzną? Czy przyczyniali się oni także do transferu kulturowego do kraju swojego pochodzenia? Są to tylko niektóre przykładowe pytania, zachęcamy referentów do rozszerzenia ich katalogu.