2012

10.12.2012 prof. Hajime Konno (Nagoya, Japonia)
 
5.11.2012 dr Urszula Pękala (Moguncja)
Pojednanie jako teologiczno-polityczny dyskurs po drugiej wojnie światowej: kościół katolicki w Niemczech, Francji i Polsce w perspektywie porównawczej
 
8.10.2012 prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Dan Gawrecki (Uniwersytet w Opavie)
Znaczenie Historii Górnego Śląska dla Niemców, Polaków i Czechów
 
7.05.2012 prof. dr hab. Gabi Dolff-Bonekämper (Technische Universität Berlin)
Sąsiedzkie przeszłości. Rozważania i aspektach polsko-niemieckiego dziedzictwa
 
2.04.2012 dr Lars Jockheck (Hamburg)
Stosunki polsko-niemieckie w kinie powojennym (1945–1968)
Komentarz: dr Magdalena Saryusz-Wolska (Berlin)
 
6.02.2012: Felicitas Söhner M.A. (FernUniversität in Hagen / Bregenz)
Wieloetniczność i tożsamość. Kluczowy region śląski jako paradygmat integracji europejskiej
Komentarz: dr Robert Żurek (Berlin)
 
9.01.2012: Roland Borchers M.A. (FU Berlin), dr Piotr Filipkowski (KARTA, Warszawa)
Pamięć i tożsamość na Kaszubach. Wieloetniczność i Oral History
Komentarz: dr Rafał Żytyniec (Berlin)